ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το β΄ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ., οι Τιρύνθιοι ενισχύουν και οργανώνουν τον οικισμό που υπήρχε στη θέση αυτή ήδη από την νεολιθική περίοδο. Η πόλη εγκαταλείπεται στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Στους ρωμαϊκούς χρόνους κατασκευάζονται θέρμες και τμήμα πιθανότατα έπαυλης κοντά στον κυκλικό πύργο, στο βορειοανατολικό άκρο της ακρόπολης.

Ανασκαφή νεκροταφείου εκτός των τειχών της ακροπόλεως έγινε από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1958. Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα και αποτύπωση από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών υπό την επίβλεψη της Δ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου.