ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ακρόπολη σε λόφο που βρίσκεται στη νότια πλευρά του κόλπου του Πορτοχελιού. Το βόρειο τμήμα της έχει βυθισθεί. Τα τείχη της, μήκους 186 μ. και πλάτους 2,50 μ., ενισχυμένα με τετραγωνικούς και κυκλικούς πύργους, έχουν θεμέλια από πωρόλιθο και ανωδομή από κροκάλιθους καλυμμένη με πλίνθους και κέραμους. Εντός της ακροπόλης έχει ανασκαφεί θρησκευτικό κέντρο (αποθέτης του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., βωμός του 4ου αιώνα π.Χ.), οικίες και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.