ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στους νότιους πρόποδες του Τραγοβουνίου, στην επίπεδη κορυφή παραλιακού λόφου 6 χλμ. βορειοδυτικά της Γλύφας, σώζονται τα ερείπια αρχαίας ακρόπολης, στη θέση "Φανός". Η θέση ταυτίστηκε από περιγραφές αρχαίων συγγραφέων με την ομηρική Αντρώνα, πόλη που αναφέρεται από τον Όμηρο στον Νεών Κατάλογο της Ιλιάδας (Β, 697) και συμμετείχε μαζί με άλλες γειτονικές πόλεις στην εκστρατεία εναντίον της Τροίας με αρχηγό τον Πρωτεσίλαο.

Στην ακρόπολη σώζονται ίχνη του τείχους κλασικών-ελληνιστικών χρόνων. Η συνολική περίμετρος του τείχους εκτιμάται ότι θα πρέπει να έφτανε τα 800μ. Στις παρειές του λόφου βρίσκονται σπήλαια που συνδέονται με τη λατρεία της Δήμητρας.

Το νεκροταφείο των Κλασικών, Ελληνιστικών, Ρωμαϊκών χρόνων εντοπίστηκε στην βορειοανατολική πλαγιά του υψώματος, πίσω από την ακρόπολη. Επιπροσθέτως αποκαλύφθηκαν δύο ταφικοί κύκλοι Ύστερων Μεσοελλαδικών - Πρώιμων Υστεροελλαδικών χρόνων. Οι ταφικοί κύκλοι της Αντρώνας είναι σύγχρονοι με τους ταφικούς κύκλους των Μυκηνών και ανήκουν στην ίδια κατηγορία ταφικών μνημείων με αυτούς. Ο χώρος μέσα στους κύκλους και έξω από αυτούς χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο και κατά τους ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Οι ανασκαφές άρχισαν το 1986. Το 1990 επιχώθηκε το κλασικό νεκροταφείο, ενώ οι δύο ταφικοί κύκλοι της Εποχής του χαλκού διατηρούνται ορατοί.
Συντάκτης
Έ. Καράντζαλη, αρχαιολόγος
 
 
Χρονολόγηση
17ος - 15ος αι. π.Χ.
5ος - 3ος αι. π.Χ.
5ος - 6ος αι. μ.Χ.