ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΛΔ' ΕΠΚΑ
Άποψη του τείχους
Ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος του αρχαίου Κιερίου, της σημαντικότερης πόλης της τετράδας «Θεσσαλιώτιδος», βρίσκεται στο μέσον της πεδιάδας της Καρδίτσας, σε απόσταση 13 χλμ. ανατολικά της πόλης και 3 χλμ. ΒΔ των Σοφάδων, στο χωριό Πύργος Κιερίου.

Στην κορυφή ενός περίοπτου ασβεστολιθικού λόφου, παρατηρήθηκαν αρχαιολογικά λείψανα που ταυτίζονται με την Ακρόπολη του αρχαίου Κιερίου. Το όνομα δε της πόλης, έχει επιβεβαιωθεί από νομίσματα και επιγραφικές μαρτυρίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια επιφανειακών και ανασκαφικών ερευνών.

Κατά το διάστημα 1994 έως 1999, η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης εντάχθηκε στα ΠΕΠ Θεσσαλίας και στο Έργο «Ανάδειξη – Συντήρηση – Αξιοποίηση Αρχαιολογικών χώρων». Στα πλαίσια του έργου, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, ανασκαφική έρευνα μικρής έκτασης του τείχους της Ακρόπολης, τοπογραφική αποτύπωση, δημιουργία περιπάτου στο χώρο της Ακρόπολης και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της εσωτερικής και εξωτερικής παρειάς του τείχους στη ΒΑ, Α, Ν και ΝΔ πλευρά του λόφου, ενώ κατά μήκος και παράλληλα της εσωτερικής παρειάς, αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα διαφόρων κτιρίων. Τα αρχαιολογικά ευρήματα και η κεραμική που συλλέχθηκε, εντάσσονται σ’ ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την κλασική έως τη ρωμαϊκή εποχή. Σε τμήματα δε της κατεστραμμένης θεμελίωσης του τείχους αποκαλύφθηκαν κεραμοσκεπείς τάφοι της ρωμαϊκής περιόδου.
Συντάκτης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας