ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές του 4ου και 5ου αι. Στο χώρο σήμερα στέκει ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος διαδέχτηκε προηγούμενο μεσοβυζαντινό του 12ου - 13ου αι.
Συντάκτης
Αντ. Σ. Πέτκος, Προϊστάμενος 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 
 
Χρονολόγηση
4ος αι.
5ος αι.
12ος-13ος αι.
μεταβυζαντινή εποχή