ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Σφηκιάς

Τρία χλμ. νοτιοδυτικά της σύγχρονης κοινότητας Σφηκιάς ερευνήθηκαν ανασκαφικά και διασώζονται τα ερείπια δύο παλαιοχριστιανικών ναών. Ο πρώτος είναι μια μικρή μονόκλιτη βασιλική του 4ου αι., με ορθογώνια εσωτερικά και εξωτερικά κόγχη και ορθογωνικό κτιστό σύνθρονο. Από το δεύτερο ναό, που χρονολογείται με βάση τα ψηφιδωτά δάπεδα που διασώθηκαν στο 5ο αι., αποκαλύφθηκαν το βόρειο και το νότιο κλίτος και τμήματα του νάρθηκα και του εξωνάρθηκα. Ολόκληρο το κεντρικό κλίτος του ναού καταλαμβάνει ο σημερινός κατάγραφος μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος διαδέχθηκε προηγούμενο μεσοβυζαντινό (12ος-13ος). Ερευνήθηκαν μεταξύ των άλλων και ένας καμαροσκεπής παλαιοχριστιανικός τάφος σε επαφή με το δυτικό τοίχο του εξωνάρθηκα και ένας ακόμη επίσης καμαροσκεπής στο νότιο κλίτος με κτιστή κλίμακα καθόδου που οδηγεί στο εσωτερικό του. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τελευταίος τάφος προϋπήρχε του ναού του Αγίου Δημητρίου.
Συντάκτης
Αντ. Σ. Πέτκος, Προϊστάμενος 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων