ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γενική άποψη του χώρου
Φυσικό λιμάνι στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο που κατοικήθηκε καθ΄όλη την προϊστορική και κλασική περίοδο έως τα ρωμαϊκά χρόνια (3000 π.Χ - 1ος αι. μ.Χ.). Στα Βυζαντινά χρόνια στην περιοχή οικοδομήθηκαν δύο εκκλησίες.

Ο οικισμός και ο αποθέτης του ιερού της Αρτέμιδος Αμαρυσίας ανεσκάφησαν μεταξύ των ετών 1987-1990. Οι ανασκαφές συνεχίζονται.