ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Η περιοχή είχε θεωρηθεί ως τόπος λατρείας της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, από τις ανασκαφές, όμως, αποδείχτηκε ότι πρόκειται για προϊστορικό και κλασικό οικισμό και ότι ο ναός βρισκόταν στην πεδιάδα. Το τοπωνύμιο της Αμαρύνθου αναφέρεται στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής.