ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη της προϊστορικής ακρόπολης στο Εμποριό
Οι συστηματικές ανασκαφές, που πραγματοποιήθηκαν από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή (1952-1955), έφεραν στο φως τον αρχαίο οικισμό του Εμποριού, που είναι κτισμένος στη νοτιοδυτική κλιτύ του λόφου του Προφήτη Ηλία. Ο οικισμός ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους 'Ιωνες και εγκαταλείφθηκε στο τέλος του 2ου αιώνα π. Χ.

Στην κορυφή του λόφου, αποκαλύφθηκε τειχισμένη ακρόπολη, η οχύρωση της οποίας περικλείει ένα μεγαρόσχημο κτήριο, που εικάζεται ότι ήταν η κατοικία του τοπικού άρχοντα, και ένα ναό, αφιερωμένο στην προστάτιδα του οικισμού Αθηνά. Ο ναός της Αθηνάς, που κτίστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., ήταν μια απλή ορθογώνια κατασκευή χωρίς περιστύλιο, με επίπεδη στέγη, που στηριζόταν σε τέσσερις ακανόνιστα τοποθετημένους κίονες. Στο ΒΔ τμήμα του αρχαϊκού ναού, συμπεριλήφθηκε ο βωμός των γεωμετρικών χρόνων, που χρησιμοποιήθηκε ως τράπεζα προσφορών. Στα βόρεια του παραπάνω οικήματος κτίστηκε την ίδια περίοδο ένας μεγάλος ορθογώνιος βωμός, ο οποίος αντικαταστάθηκε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους από νεότερο, που κτίστηκε μπροστά στην είσοδό του.

Τη δυτική πλαγιά του λόφου έξω από τα τείχη της ακροπόλεως, καλύπτουν τα οικοδομικά λείψανα κατοικιών και δρόμοι, ενώ κοντά στο λιμάνι, στο πεδινό μέρος του οικισμού, αποκαλύφθηκε και δεύτερο ιερό, το " ιερό του λιμανιού", αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Από το ναό αυτό, που ήταν σε λειτουργία από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ., σώζονται σήμερα ελάχιστα τμήματα της θεμελίωσής του, καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν σε μεταγενέστερα οικοδομήματα.

Το 2001, το πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής του αρχαιολογικού χώρου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων από το Γ΄ ΚΠΣ. Οι εργασίες ανάδειξης άρχισαν το 2002 και ολοκληρώθηκαν το 2003.