ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Λ. Κολώνας
Αεροφωτογραφία του χώρου από τα ΝΑ.
Ο εκτεταμένος μυκηναϊκός οικισμός στη θέση «Σταυρός» ήλθε στο φως με αφορμή τις εργασίες για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας της περιοχής το 1985. Η έρευνα συνεχίσθηκε το 1996 και επαναλήφθηκε κατά την περίοδο 2002-2004 στο πλαίσιο του προγράμματος ανάδειξης-ανάπλασης χώρων του Γ΄ ΚΠΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος).

Από τις μέχρι σήμερα ανασκαφές έχει διαπιστωθεί ότι ο οικισμός χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ-Γ φάση της Εποχής του Χαλκού (13ος-12οςαι. π.Χ.). Μπορεί, ενδεχομένως, να συσχετισθεί άμεσα με το νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων της ίδιας περιόδου, που έχει ερευνηθεί στη θέση Άγιος Βασίλειος (σε απόσταση 3 χλμ. προς τα βορειοδυτικά). Μάλιστα τμήμα του οικισμού πιθανώς συνέχισε να κατοικείται μετά την καταστροφή του, δηλαδή κατά τα Υπομυκηναϊκά χρόνια (Εποχή του Σιδήρου, τέλη 11ου αι. π.Χ.).
Συντάκτης
ΣΤ΄ΕΠΚΑ
 
 
Χρονολόγηση
Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ-ΙΙΙΓ