ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα είναι:

Ναός Αγίου Γεωργίου. Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, μέσα στο Κάστρο. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν τοιχογραφίες του 14ου αιώνα.

Ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μονόχωρος ναός με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Ναός Αγίας Παρασκευής. Σταυρεπίστεγος ναός με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

"Πέρα Εκκλησίες": ναός Προφήτη Ηλία (μονόχωρος, με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα), ναός Θεοφανείων (σταυρεπίστεγος, με τοιχογραφίες του 13ου αιώνα ), ναός Ταξιαρχών (σταυρεπίστεγος, με τοιχογραφίες 15ου αιώνα).

Στον σύγχρονο οικισμό του Γερακίου και στην περιφέρειά του υπάρχουν σημαντικά μνημεία:

Ναός Ευαγγελίστριας, μονόκλιτος σταυροειδής εγγεγραμμένος, με τοιχογραφίες 12ου-13ου αιώνα.

Ναός Αγίου Σώζοντα, τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο (πιθανώς 12ου αιώνα), με τοιχογραφίες 13ου αιώνα.

Ναός Αγίου Αθανασίου, τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο (πιθανώς 12ου αιώνα), με τοιχογραφίες 13ου αιώνα.

Ναός Αγίου Νικολάου, δίκλιτος ναός, με τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αιώνα.

Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, μονόχωρος ναός, με τοιχογραφίες σε δύο στρώματα, τέλους 13ου-αρχών 14ου αιώνα και μέσων 15ου αιώνα.