ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η πρώτη μνεία των Βατίκων σε γραπτές πηγές είναι αυτή στην ελληνική παραλλαγή του Χρονικού του Μορέως, όπου αναφέρεται η παραχώρηση εκτάσεων στ? μέρη τ?ν Βατίκων από τον Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο στους Μονεμβασιώτες άρχοντες Μαμωνά, Ευδαιμονογιάννη και Σοφιανό, ως αντάλλαγμα για την παράδοση της πόλης τους. Η περιοχή περιήλθε στους Βυζαντινούς μετά την ανακατάληψη της Πελοποννήσου το 1262 και παρέμεινε στην κατοχή τους μέχρι την κατάλυση του Δεσποτάτου του Μορέως από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1460. Κατά τη διάρκεια των βενετοτουρκικών πολέμων το κάστρο βρέθηκε για σύντομα διαστήματα υπό βενετική κυριαρχία, μέχρι να τεθεί οριστικά υπό τον έλεγχο των Οθωμανών Τούρκων στις αρχές του 16ου αι. Περιήλθε και πάλι στους Βενετούς κατά την περίοδο της β΄ βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο (1687–1715) και κατόπιν στους Οθωμανούς μέχρι το 1821