ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η ακρόπολη της Πρόερνας, των ελληνιστικών χρόνων αποτελεί το ανατολικότερο και ψηλότερο τμήμα της αρχαίας πόλης. Ο οχυρωματικός περίβολος είναι τραπεζιόσχημης κάτοψης και αναπτύσσεται πάνω στις δύο πεπλατυσμένες κορυφές του βραχώδους υψώματος "Γυναικόκαστρο". Ο περίβολος παρουσιάζει τραπεζιόσχημη κάτοψη. Το νότιο σκέλος του τείχους διατηρείται σε μέγιστο ύψος 8 δόμων, ενώ το βόρειο δεν έχει πιθανότατα κτιστεί. Σε όλο το μήκος του ο οχυρωματικός περίβολος, κυμαινόμαινου πλάτους 1,50 - 2,00μ. έχει δύο παρειές κτισμένες κατά το ακανόνιστο ή ισόδομο τραπεζιόσχημο σύστημα.
Συντάκτης
Ελένη Ζάχου, Αρχαιολόγος
 
 
Χρονολόγηση
μέσα του 4ου αι.π.Χ.