ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στη νοτιοδυτική γωνιά του Νομού Βοιωτίας βρίσκεται η Κοινότητα Αντίκυρας, που ήταν παραλιακή πόλη της αρχαίας Φωκίδας, και ασφαλές λι΅άνι στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου. Η πολύτιμη γεωγραφική της θέση φαίνεται να καθόρισε από την αρχαιότητα και την εξέλιξή της καθώς ήταν η μεγαλύτερη και ισχυρότερη πόλη του κόλπου της Αντίκυρας. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν οι χερσαίες συγκοινωνίες, το λιμάνι της παρέμεινε ως τελευταίο σε χρήση. Ιδρυτής της, σύ΅φωνα ΅ε την παράδοση, ήταν ο ΅υθικός ήρωας Αντικυρέας, ο οποίος θεράπευσε τον Ηρακλή από τη ΅ανία που τον είχε καταλάβει ΅ε το φυτό ελλέβορο, ένα φαρ΅ακευτικό βότανο που φύεται στα βουνά της Αντίκυρας. Από τον ήρωα αυτό πήρε και το όνομα της. Ήταν πόλη με πολυτάραχη ιστορική εξέλιξη που η φάση ακμής της ανάγεται κατά κύριο λόγο στην κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Η σπουδαιότητα της θέσης της, την ανέδειξε στις διάφορες επιχειρήσεις από την αρχαιότητα ως και τo Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τη συναντούμε για πρώτη φορά με το όνομα Κυπάρισσος, να παίρνει μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Από το λι΅άνι της απέπλευσε ο στόλος των φωκικών πόλεων ΅ε 40 πλοία για να λάβει ΅έρος στην εκστρατεία των Ελλήνων κατά της Τροίας. Από τότε και ως το 620 μ.Χ., που καταστράφηκε από σεισμό, διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην περιοχή στα βόρεια του Κορινθιακού κόλπου. Στους κλασικούς και τους ελληνιστικούς χρόνους ακολούθησε την τύχη των άλλων φωκικών πόλεων, οι οποίες για δυό΅ισι περίπου αιώνες προσπάθησαν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους το Δελφικό Ιερό. Οι ''ιεροί πόλε΅οι'' που ξέσπασαν καθόρισαν την ιστορία της περιοχής. Αποτέλεσ΅α των πολέ΅ων αυτών ήταν η καταστροφή των πόλεων, η εξουθένωση και ο διασκορπισ΅ός των κατοίκων τους. Στους ρω΅αϊκούς χρόνους το λι΅άνι της Αντίκυρας χρησι΅οποιείται από τους Ρωμαίους για ΅εταφορά στρατού και εφοδίων.

Η οικονομία της πόλης ήταν εύρωστη και οι ασχολίες των κατοίκων της ήταν το ψάρεμα και η γεωργοκτηνοτροφία. Στην περιοχή είχαν κτιστεί ναοί αφιερωμένοι στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα καθώς και δημόσια κτήρια όπως θέατρο και γυμναστήρια. Στο μέρος αυτό έζησαν ο Σχέδιος και ο Επίστροφος, αρχηγοί των φωκικών πλοίων στην εκστρατεία της Τροίας, ο μυθικός ήρωας Αντικυρεύς, και ο Ολυμπιονίκης Ξενόδαμος, ο οποίος κέρδισε στο παγκράτιον το 65 μ.Χ. Την ευρωστία και ανάπτυξη της πόλης μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν τελευταία στο φως της δημοσιότητας, όπως τα νεκροταφεία και οι τάφοι, τα δημόσια κτήρια και οι ναοί, οι οικίες. Την άνθιση της πόλης επιβεβαιώνει και ο Παυσανίας (Φωκικά 10,36,5 - 37,1), ο αρχαίος περιηγητής που την επισκέφτηκε. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους οπότε ήταν και έδρα επισκόπου.

Στους αιώνες που ακολούθησαν, η πόλη σιγά σιγά παρακ΅άζει και τελικά εγκαταλείπεται, όταν οι κάτοικοι αφήνουν τα παράλια και οχυρώνονται στα γύρω υψώ΅ατα. Στον κόλπο δεν υπάρχει πια οργανω΅ένος οικισ΅ός, εξακολουθεί ό΅ως να χρησι΅οποιείται για τη ΅εταφορά ε΅πορευ΅άτων επειδή είναι απάνε΅ος και ασφαλής. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος ανεφοδιασμού της ενδοχώρας.

Τα ερείπια των επιβλητικών δημόσιων κτηρίων που κοσ΅ούσαν την αρχαία και παλαιοχριστιανική πόλη, εξακολούθησαν για πολλούς αιώνες να είναι ορατά, στοιχείο που έκανε ε΅πόρους και περιηγητές να αναφέρουν την περιοχή ως ''’σπρα Σπίτια'' ή ''’σπρο Σπίτι''. Η οριστική ταύτιση ΅ε την αρχαία πόλη έγινε από ΅ια επιγραφή που βρήκε ΅έσα στα χωράφια ο περιηγητής Leake το 1806.

Ανασκαφές διενεργούνται στη θέση Παλάτια Αντίκυρας από την Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Από τη δεκαετία του 1980 ανασκαφές της Εφορείας πραγματοποιήθηκαν και στο νοτιοδυτικό νεκροταφείο του Αγίου Ισιδώρου. Την περίοδο 2000-2002 ανασκάφτηκε ένα μέρος από το βορειοδυτικό νεκροταφείο Αντίκυρας.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας ΅ε τον συστηματικό έλεγχο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και τις συνεχείς απαλλοτριώσεις οικοπέδων ΅ε ση΅αντικά αρχαία ευρή΅ατα έχει δη΅ιουργηθεί στη θέση ''Παλάτια'' της Αντίκυρας ένας ευρύς αρχαιολογικός χώρος.
Συντάκτης
Σ. Ραπτόπουλος, αρχαιολόγος