ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μερική άποψη των λουτρών από νότια
Τα Ρωμαϊκά Λουτρά του αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης Κέρκυρας βρίσκονται στο δυτικό όριο της πόλης σε άμεση γειτονία με τον αρχαιολογικό χώρο του Mon- Repos, περιοχή των ιερών της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας. Οι πρώτες ενδείξεις χρήσης του χώρου τοποθετούνται στους αρχαϊκούς χρόνους ενώ η ακμή του στη ρωμαϊκή εποχή.

Τα λουτρά κατασκευάστηκαν στα τέλη του 1ου αι. και στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου αι. μ.Χ. Επισκευάστηκαν κατά τον 4ο και 5ο αι. μ.Χ. και πιθανόν ορισμένοι χώροι τους να λειτούργησαν τότε ως εργαστήρια. Τον 6ο αι. μ.Χ. καταστράφηκαν από σεισμούς.

Η έρευνα στο χώρο ξεκίνησε στα πλαίσια σωστικής ανασκαφής (πρώην οικόπεδο Κουρμουλή Κασφίκη). Στη συνέχεια ο χώρος απαλλοτριώθηκε και ακολούθησε συστηματική ανασκαφική έρευνα έως τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Στο βόρειο τμήμα του χώρου αυτού έχουν ανασκαφεί τα ρωμαϊκά λουτρά, στο μέσο και νότιο τμήμα του κεντρικός αρχαίος αγωγός που διατρέχει το χώρο από τα ανατολικά προς τα δυτικά και λείψανα κτιριακών εγκαταστάσεων διαφόρων εποχών.

Στον αρχαιολογικό χώρο που φωταγωγείται πραγματοποιούνται περιοδικοί καθαρισμοί και απoψίλωση της βλάστησης. Ο χώρος των ρωμαϊκών λουτρών είναι ενταγμένος στο Πρόγραμμα "Ανάδειξη - Ανάπλαση Απαλλοτριωμένων Αρχαιολογικών Χώρων της Παλαιόπολης Κέρκυρας" του Γ΄Κ.Π.Σ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχολαστικό καθαρισμό και απαραίτητες στερεώσεις των αρχαιοτήτων, αναγκαίες καταχώσεις και διαμορφώσεις, τη συγκέντρωση διάσπαρτου αρχαιολογικού υλικού, τη δημιουργία διαδρομών επισκεπτών και τη σήμανση του χώρου. Επίσης στο χώρο των λουτρών θα λειτουργήσει φυλάκιο- πωλητήριο και θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής.
Συντάκτης
Γαρυφαλιά Μεταλληνου, αρχαιολόγος
Μαρία Νάκου, αρχαιολόγος