ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη των προϊστορικών οικιών
Ο προϊστορικός οικισμός στη θέση Παλαιόσκαλα, ήταν κτισμένος πολύ κοντά στην ανατολική όχθη της αποξηραμένης σήμερα λίμνης Κάρλας - ή Βοιβηίδος κατά την αρχαιότητα - και απλώνεται στις παρυφές των δυτικών κλιτύων του Μαυροβουνίου. Βρίσκεται περίπου 47 χιλ. νοτιοανατολικά της Λάρισας, 5 χιλ. νότια από το χωριό Καλαμάκι, του Δήμου Κιλερέρ του Νομού Λάρισας. Στη θέση Παλαιόσκαλα διενεργήθηκε ανασκαφή που έφερε στο φως προϊστορικό οικισμό με τη μορφή μαγούλας. Με βάση τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και την κεραμική ο οικισμός μπορεί να χρονολογηθεί στην Τελική Νεολιθική περίοδο. Η ανασκαφή στον οικισμό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έτσι, τα δεδομένα και τα στοιχεία για τον οικισμό αυτό παραμένουν πενιχρά, χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο.

Η λίμνη Κάρλα κοντά στην όχθη της οποίας απλωνόταν ο οικισμός αποξηράνθηκε κατά τα έτη 1959 - 1962, ενώ σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο τεχνικό έργο που αφορά στη μερική αποκατάσταση της λίμνης με την κατασκευή ενός μεγάλου ταμιευτήρα έκτασης 42.000 στρεμμάτων.

Στον οικισμό διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα κατά τα έτη 2001 και 2002 σε έκταση 3,5 στρεμμάτων, στα πλαίσια της κατασκευής του Συλλεκτήρα 3 του Ταμιευτήρα Κάρλας. Μετά το πέρας της έρευνας, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, αποφασίστηκε η διατήρηση του οικισμού καθώς και περαιτέρω εργασίες για την ανάδειξή του. Μετά τον καθαρισμό και την περίφραξη του χώρου κατασκευάστηκαν αντιστρεπτά στέγαστρα για την προστασία των αρχαίων λειψάνων.
Συντάκτης
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 
 
Χρονολόγηση
Τελική νεολιθική