ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η αρχαία Αίνεια ταυτίζεται με βεβαιότητα από τις πηγές και σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά δεδομένα εντοπίζεται με ακρίβεια στην παράλια τραπεζόσχημη «Τούμπα Τάμπια», στα νότια του ακρωτηρίου ΄Εμβολο ή Καραμπουρνού, σε απόσταση 2,5 χλμ. ΒΔ από την Ν. Μηχανιώνα.

Η ίδρυση της συνδέθηκε από τους αρχαίους με τον Αινεία και η κεφαλή του εικονιζόταν στα νομίσματά της ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. Από τον φημισμένο ναό της Αφροδίτης, που αναφέρεται στις πηγές πως ίδρυσε ο Αινείας μαζί με την πόλη, πιθανόν να προέρχονται τα αρχιτεκτονικά μέλη ιωνικού ναού που εκτίθενται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τον 5ο αι. π.Χ. ήταν μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Τον 4ο αι. ανήκε στην Χαλκιδική Συμμαχία και στα 348 π.Χ. καταλήφθηκε από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. ΄Ηταν ανάμεσα στις πόλεις που διαλύθηκαν από τον Κάσσανδρο για την ίδρυση της Θεσσαλονίκης. Δεν εγκαταλείφθηκε τελείως, αφού εμφανίζεται ως πόλη στους Δελφικούς καταλόγους των Θεωροδόκων του 3ου αι. π.Χ. και παίρνει μέρος στους αγώνες κατά των Ρωμαίων.

Επί Τουρκοκρατίας η επιφάνεια της τούμπας είχε ισοπεδωθεί για την κατασκευή πολυβολείων, ωστόσο οι επιχώσεις της πρώιμης εποχής του Σιδήρου σώζονται στο νότιο τμήμα της. Eχουν διενεργηθεί λίγες δοκιμαστικές τομές με τις νεώτερες φάσεις να χρονολογούνται μέχρι τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.
Συντάκτης
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Κάσσανδρος
Φίλιππος Β'