ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η Άφυτις, μια αρχαία πόλη στη χερσόνησο της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, εγκαθιδρύθηκε, όπως τεκμηριώνεται από το συνδυασμό των γραπτών πηγών και της αρχαιολογικής έρευνας, ως αποικία από τους Ερετριείς γύρω στο 800 π.Χ. στη θέση της σημερινής Αθύτου.
Συντάκτης
ΙΣΤ' Ε.Π.Κ.Α.