ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η ανέγερση του φρουρίου στην κορυφή του απόκρημνου βράχου στα δυτικά της νησίδας, άρχισε το 1579 σε σχέδια του μηχανικού Latino Orsini.

Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, το φρούριο παραμένει στην κατοχή των Βενετών, όπως και οι οχυρωμένες νησίδες Σούδα και Σπιναλόγκα.

Ο διοικητής του φρουρίου Luca Della Rocca το παρέδωσε στους Τούρκους το 1692, αφού είχε εγκαταλειφθεί από τους Βενετούς και δεν έπαιζε κανένα σημαντικό ρόλο.

Η χρήση του φρουρίου τα επόμενα χρόνια ήταν ασήμαντη. Στη διάρκεια της επανάστασης του 1821, καταλήφθηκε για ένα διάστημα από τους επαναστάτες και χρησίμευσε σαν κέντρο εξορμήσεων και πειρατείας.
Συντάκτης
Τσίγκου Αγγελική