ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Αρχαιολογικός Χώρος Καλής Βρύσης
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
τέλη 4ου αι. π. Χ. - αρχές 3ου αι. π. Χ.