ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Σχεδιαστική αποκατάστση του επισκοπικού ναού.
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο