ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η επαρχία Ελασσόνας, η οποία σήμερα καταλαμβάνει την ορεινή περιοχή στα βορειοδυτικά της Θεσσαλίας, κατοικήθηκε κατά την αρχαιότητα από τους Περραιβούς και η περιοχή τους ονομάστηκε Περραιβία. Στο βόρεια Περραιβία αναπτύχθηκαν κατά την αρχαιότητα τρεις σημαντικές πόλεις: η Άζωρος, η Δολίχη και το Πύθιον, που αποτέλεσαν την "Περραιβικήν Τρίπολιν". Η θέση των τριών αυτών πόλεων ήταν πολύ σημαντική, τόσο κατά την αρχαιότητα, όσο και κατά τους επόμενους χριστιανικούς αιώνες, διότι ήταν πέρασμα από την Θεσσαλία προς τη Μακεδονία. Το πέρασμα αυτό ονομάζεται της "Πέτρας", όπου και σήμερα η οδός οδηγεί στην Κατερίνη μέσω Αγίου Δημητρίου. Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό πέρασμα είναι αυτό της "Βολούστανας" ή Σαρανταπόρου, το οποίο οδηγεί στο νομό Κοζάνης.
Συντάκτης
Λάζαρος Δεριζιώτης, αρχαιολόγος