ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ύστερα από την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων του Σταθμού του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, επανατοποθετήθηκαν στον ίδιο περίπου χώρο όπου βρέθηκαν, με μικρή απόκλιση από την πραγματική τους θέση, οι δύο συνεχόμενοι ταφικοί περίβολοι του 4ου αι. π.Χ, μήκους 24,40 μέτρων, κατασκευασμένοι από μεγάλους κροκαλοπαγείς ογκολίθους καθώς και 2 σαρκοφάγοι.


Στο χώρο διατηρείται επίσης διακλάδωση του ''Πεισιστρατείου'' υδραγωγείου των αρχών του 5ου αι. π.Χ. Πρόκειται για βαθύ όρυγμα στο φυσικό βράχο, όπου είχαν τοποθετηθεί πήλινα στελέχη, διακοσμημένα με ταινίες, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με μολύβι για την καλύτερη στεγανότητα των αρμών σύνδεσης. Στην επιφάνειά τους διακρίνονται ημικυκλικές οπές για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του υδραγωγείου. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι εδώ διαπιστώθηκε η σύνδεση δύο κλάδων του υδραγωγείου, σε τύπο Τ, με διαφορετικά σε διαστάσεις στελέχη.
Συντάκτης
Όλγα Ζαχαριάδου, αρχαιολόγος