ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Κολώνας, Λ., © Κολώνας, Λ.
Η αρχαία πόλη. Διακρίνονται στοιχεία του πολεοδομικού ιστού, η αγορά και μεγάλη δεξαμενή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη