ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Οικιστικός λάκκος με λιθόστρωτο εξωτερικά
Ο νεολιθικός οικισμός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 και από τότε έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από σωστικές ανασκαφές, στο πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Με βάση αυτές τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν επίπεδο και εκτεταμένο οικισμό, συνολικής έκτασης 60 στρεμμάτων, που αποτελείται από οικιστικές συστάδες στις οποίες παρεμβάλλονται κενές περιοχές. Στην περιφέρεια του οικισμού έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα ορύγματα και τάφροι, στοιχεία που σχετίζονται με την οριοθέτηση του κατοικημένου χώρου. Ο οικισμός αναπτύσσεται κυρίως οριζόντια, αφού στην πλειονότητά τους οι διαδοχικές χρονικές φάσεις δε συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στο χώρο. Οι παλαιότερες φάσεις χρονολογούνται στα τέλη της Μέσης Νεολιθικής περιόδου, ενώ η κατοίκηση φτάνει έως τα τέλη της Νεότερης Νεολιθικής ΙI.
Συντάκτης
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ