ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Θέρμη (Νομός Θεσσαλονίκης)

Τηλέφωνο: +30 2310 801402, +30 2310 801428, +30 2310 801429
Φαξ: 2310801425
Email: istepka@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος.

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Pappa M, Neolithic Societies: Recent Evidence from Northern Greece, The Struma/Strymon River Valley in Prehistory 2007
Παππά Μ., Αντωνάρας Α., Βλιώρα Ε. και Νανόγλου Σ., Νεολιθικός οικισμός Θέρμης 2008 – 2009, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, 22, Θεσσαλονίκη 2011
Παππά Μ., Κουτάλες και κουτάλια από το νεολιθικό οικισμό της Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία, Δινήεσσα, Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπο, Θεσσαλονίκη 2012
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγρέπαυλη στη θέση Παλαιόκαστρο Ωραικάστρου Θεσσαλονίκης
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαία Θεσσαλονίκη
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γαλεριανό Συγκρότημα
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Έπαυλη Αχμέτ Καπαντζή-Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης
Έπαυλη Γιάκο Μοδιάνο - Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης