ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΚΡΑΙΦΙΑΣ

Η Ακρόπολη της αρχαίας Ακραιφίας βρίσκεται νότια του χωριού Ακραίφνιο στο λόφο Σκοπιά. Σώζεται τμήμα

της οχύρωσης του 4ου αιώνα π.Χ. καθώς και πύργος πεντάγωνης κάτοψης με πύλη. Αρχαίο δομικό υλικό και

επιγραφές βρίσονται εντοιχισμένα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Δεν έχει ανασκαφεί πλην μικρής

έρευνας του Y. Garlan που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Bulletin de Correspondance Hellenique του 1974.
Συντάκτης
Αθηνά Παπαδάκη, αρχαιολόγος