ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
   
 
 
Ιερό Απόλλωνα Πτώου στο Ακραίφνιο
Η Ακρόπολη της αρχαίας Ακραιφίας βρίσκεται νότια του χωριού Ακραίφνιο στο λόφο Σκοπιά. Σώζεται τμήμα της οχύρωσης του 4ου αιώνα π.Χ. καθώς και πύργος πεντάγωνης κάτοψης με πύλη. Αρχαίο δομικό υλικό και επιγραφές βρίσονται εντοιχισμένα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Δεν έχει ανασκαφεί πλην μικρής έρευνας του Y. Garlan που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Bulletin de Correspondance Hellenique του 1974.
Το Ιερό του Απόλλωνα Πτώου βρίσκεται ανατολικά του Ακραιφνίου στο όρος Πελαγία. Αποτελείτο από ...
 
 
Ιερό ήρωα Πτώου στο λόφο Καστράκι στο Ακραίφνιο  
Ιερό ήρωα Πτώου στο Λόφο Καστράκι στο Ακραίφνιο
Το γειτονικό ιερό του ήρωα Πτώου στο Καστράκι ιδρύθηκε τον 6 ο αιώνα π.Χ. από την πόλη Ακραιφία και
εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 4 ου αιώνα π.Χ. Ιερά οδός, πλαισιωμένη από δύο σειρές χάλκινων τριπόδων,
συνέδεε την πόλη με το ιερό.