ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το Κάστρο της Ηγουμενίτσας έχει τραπεζιόσχημη κάτοψη με τεθλασμένη την ανατολική του πλευρά, εμβαδόν 6.209 τ.μ. και συνολική περίμετρο 375 μ.

Τα τείχη έχουν δεχτεί επισκευαστικές επεμβάσεις σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ο οχυρωματικός περίβολος στη σημερινή του μορφή είναι χτισμένος με αργολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό. Σώζεται κατά τμήματα ως ύψος 6 μ. περίπου και έχει μέσο πάχος 2 μ.

Η κύρια πύλη βρίσκεται περίπου στο μέσον της τεθλασμένης ανατολικής πλευράς και ενισχυόταν από δύο ορθογώνιους πύργους. Ο βορειότερος σώζεται σε ύψος 2,5 μ., ενώ ο νοτιότερος εντελώς αποσπασματικά. Με αντίστοιχους πύργους ενισχύονται και οι υπόλοιπες πλευρές και οι γωνίες του οχυρού. Η επικοινωνία μεταξύ των πύργων και του εσωτερικού της οχύρωσης εξασφαλιζόταν από τοξωτές πύλες, κατασκευασμένες με εναλλασσόμενους λίθους και πλίνθους. Με βεβαιότητα τεκμηριώνεται η ύπαρξη των πύργων στη ΝΑ γωνία, τη νότια πλευρά, τη δυτική πλευρά και τη ΒΔ γωνία της οχύρωσης, ενώ πιθανή είναι η ύπαρξη τριών ακόμη πύργων στο μέσο της νότιας και βόρειας πλευράς, καθώς και στην ΒΑ γωνία της οχύρωσης αντίστοιχα. Σε καλύτερη κατάσταση σώζεται ο πύργος 5, του οποίου έχει διατηρηθεί η θολωτή οροφή. Οι διατάσεις των πύργων ποικίλουν από 3,5 x 4 μ. έως 5,5 x 6 μ.

Κατά μήκος της καλύτερα διατηρημένης νότιας πλευράς υπάρχουν τοξωτές κανονιοθυρίδες.

Το βορειανατολικό τμήμα του κάστρου έκλεινε με διατείχισμα και λειτουργούσε ως εσωτερική ακρόπολη, στο χώρο της οποίας έχει κατασκευαστεί σύγχρονη δεξαμενή, ενώ δεν είναι ορατά άλλα λείψανα κτιρίων στο εσωτερικό της οχύρωσης, εκτός από έναν χώρο ορθογώνιας κάτοψης εφαπτόμενο εσωτερικά στη ΒΔ γωνία του τείχους, που σώζεται ως το ύψος των 1,50 μ.
Συντάκτης
Κασσιανή Λάζαρη