ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ο οχυρωματικός περίβολος με έναν από τους σωζόμενους πύργους
Ο οχυρωματικός περίβολος της πόλης σώζεται σχεδόν ολόκληρος, καλλυμένος από την πλούσια βλάστηση. Έχει σχήμα ακανόνιστο πολυγωνικό και ενισχύεται σε τακτά διαστήματα από τετράπλευρους και κυκλικούς πύργους στις γωνίες. Οι πύργοι σώζονται σχεδόν ακέραιοι, ενώ μεταπύργια τμήματα είναι πεσμένα εξαιτίας της θεμελίωσης των σε προσχωσιγενές έδαφος. Στη νότια πλευρά βρίσκεται η κύρια πύλη που οδηγούσε στο λιμάνι. Ανοίγεται ανάμεσα σε δυο ισχυρούς πύργους που ενώνονται με λιθόκτιστη καμάρα. Μονογράμματα των Παλαιολόγων, κοσμούν τις επιφάνειες των πύργων και επιβεβαιώνουν την αναφερόμενη από τον Καντακουζηνό εκτεταμένη επισκεύη των τειχών από τον Ανδρόνικο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κεκλιμένος ισχυρός πύργος στο μέσον της ανατολικής πλευράς όπου εντοπίζονται διάφορες φάσεις υπερύψωσης του περιδρόμου.
Συντάκτης
Σταυρούλα Δαδάκη, αρχαιολόγος