ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Αμαξάδες (Νομός Ροδόπης)

Τηλέφωνο: 2531022411
Φαξ: 2531021517
Email: efarod@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Από την επαρχιακή οδό Ξάνθης-Κομοτηνής μέσω Ιάσμου, μετά τον οικισμό Αμαξάδες, χωματόδρομος στη δεξιά πλευρά του δρόμου οδηγεί στο χώρο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κυριακίδης Στ., Θρακικά ταξείδια. Μπουρού-Καλέ - Αναστασιούπολις - Περιθεώριον, Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδας 1931 1931
Asdracha C., La region des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siecles. Etude de geographie historique, Αθήνα 1976, 98-104
Τσουρής Κ., "Νεάπολις- Χριστούπολις-Καβάλα: διορθώσεις-προσθήκες-παρατηρήσεις στην οχύρωση και την ύδρευση", ΑΔ 53, Μελέτες, Αθήνα 1998, 442
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αρχαία Μαρώνεια
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
Βυζαντινή Μαρώνεια
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής
Μαξιμιανούπολις-Μοσυνούπολις
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά
Παπίκιον όρος
Χερσόνησος Μολυβωτής