ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν στα τέλη του περασμένου αιώνα από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή. Τότε αποκαλύφθηκαν, το Θέατρο, το Θερσίλειο Βουλευτήριο και τα λείψανα της Αρχαίας Αγοράς. Ανασκαφές ξανάρχισαν το έτος 1990 από τους καθηγητές Lauter και Σπυρόπουλο στην Αρχαία Αγορά.΄Εχουν αρχίσει αναστηλωτικές εργασίες και συπληρωματικές ανασκαφές στο Αρχαίο Θέατρο.

Τα σημαντικότερα μνημεία του Αρχαιολογικού χώρου είναι:

1) Το Αρχαίο Θέατρο (4ος αιώνας π.Χ.).

2) Η Αρχαία Αγορά. Περιλαμβάνει τα εξής ανεσκαμμένα μνημεία: το Ιερό του Διός Σωτήρος, την Φιλίππειο Στοά και τμήμα της Μυροπώλιδος Στοάς.

3) Λείψανα των τειχών.

4) Το Θερσίλειο Βουλευτήριο.