ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ο μεγάλος πύργος στη ΝΑ γωνία του περιβόλου
Ο οχυρωματικός περίβολος καταλαμβάνει την κορυφή και ένα τμήμα της πλαγιάς που κατηφορίζει προς τη θάλασσα δείχνοντας έναν προσανατολισμό του κάστρου προς αυτήν. Έχει σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου με τη βάση προς τη θάλασσα. Σώζεται σε ύψος που ποικίλει από 2 μ. έως 6,50 μ. Η συνολική περίμετρος φθάνει στα 430-450 μ. Ενισχύεται με τετράπλευρους, πολυγωνικούς και κυκλικούς πύργους. Δύο πύλες ανοίγονται στις δύο πλευρές που έβλεπαν τη στεριά και μια στην πλευρά του λιμανιού. Κτιστές κλίμακες οδηγούν στον περίδρομο των τειχών που σώζεται σε αρκετά σημεία, ενώ οι επάλξεις έχουν καταστραφεί. Εσωτερικοί περίβολοι χώριζαν την πόλη σε τρία τουλάχιστον τμήματα. Εξωτερικά και κατά μήκος της ανατολικής πλευράς εκτείνεται συνεχές προτείχισμα. Στη βοριοδυτική γωνία του περιβόλου καταλήγει χαμηλό τείχος, πιθανόν λείψανο λιμενοβραχίονα, κτισμένο στην εσωτερική πλευρά του λιμανιού προς τη ξηρά για να εμποδίζει τις προσχώσεις.

Σε γενικές γραμμές το κάστρο εμφανίζει ενιαία κατασκευή και τοιχοποιία: λίθοι συλλεκτοί ακατέργαστοι ή χονδροδουλεμένοι με επάλληλα πλινθία στους κατακόρυφους αρμούς και ενίοτε στους οριζόντιους σχηματίζουν ζώνη με τρεις έως πέντε σειρές πλίνθων, τοιχοποιία που προσιδιάζει στην εποχή των Παλαιολόγων.
Συντάκτης
Σταυρούλα Δαδάκη, αρχαιολόγος