ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψις του χώρου από νοτιοανατολικά
Άποψη του χώρου από τη θάλασσα
Ο μεγάλος πύργος στη ΝΑ γωνία του περιβόλου
Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση