ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αεροφωτογραφία της ακρόπολης
Ο οικισμός της Ντόλιανης αναπτύσσεται επάνω σε λόφο, τον οποίο περιτρέχει ο ποταμός Καλαμάς από τα δυτικά και εν μέρει τα νότια. Η θέση είναι φυσικά οχυρή, καθώς κυρίως από τη δυτική, αλλά και τη νότια πλευρά, οι πλαγιές είναι βραχώδεις, εξαιρετικά απόκρημνες και μη προσπελάσιμες. Για την προστασία των βατών πλευρών στα βόρεια και ανατολικά κατασκευάστηκε διπλός οχυρωματικός περίβολος, σύγχρονος με την ίδρυση της πόλης στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Με τείχος ενισχύθηκαν και τα βατά σημεία στο νοτιοδυτικό τμήμα της ακρόπολης. Η οχύρωση αποτελείται από δύο επάλληλους περιβόλους. Ο εσωτερικός οχυρωματικός περίβολος δέχτηκε πολλές επισκευές με αποτέλεσμα να διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Τον υπόλοιπο οικισμό, που απλωνόταν στις ομαλές πλαγιές του λόφου, περιέκλειε ένας δεύτερος περίβολος.

Η κατασκευή του διπλού οχυρωματικού περιβόλου ενισχύεται από την ύπαρξη πύργων και από θλάσεις όψεων. Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός περίβολος είναι κατασκευασμένοι κατά το ψευδοϊσοδομικό σύστημα τοιχοποιίας και το πλάτος τους κυμαίνεται μεταξύ 3,50 και 4,50 μ. Για την κατασκευή τους έχει γίνει χρήση τοπικού ασβεστόλιθου. Είναι τοποθετημένοι με τρόπο ώστε να διαμορφώνουν δύο μέτωπα, το κενό μεταξύ των οποίων φέρει γέμισμα από μικρότερου μεγέθους αργούς λίθους. Η οχύρωση διέθετε μία μνημειακή τοξωτή πύλη στον εξωτερικό περίβολο και τουλάχιστον τέσσερις στον εσωτερικό, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης και μίας πέμπτης.

Στο εσωτερικό της ακρόπολης, εξαιτίας της διαχρονικής κατοίκησης, οι νεότερες επιχώσεις έχουν καλύψει εντελώς τα αρχαιότερα κτίρια, από τα οποία έχει ερευνηθεί μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, πιθανότατα ελληνιστική οικία, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της ακρόπολης, δίπλα στην οχύρωση και στα βόρεια αυτού ένα ακόμη κτίριο της ίδιας περιόδου με μεταγενέστερες μετατροπές και προσθήκες. Στο ψηλότερο σημείο της ακρόπολης στα βορειοδυτικά δεσπόζει τετράγωνος πύργος, ο οποίος βάσει της τοιχοποιίας του μπορεί να χρονολογηθεί στην υστεροβυζαντινή εποχή. Μεταβυζαντινό είναι πιθανότατα αποσπασματικά σωζόμενο κτίριο με τοξωτά ανοίγματα και ιδιαίτερα επιμελημένη τοιχοποιία, που κατασκευάστηκε επάνω στο νοτιοανατολικό πύργο του εσωτερικού οχυρωματικού περιβόλου.

Σε όλη την έκταση της ακρόπολης είναι σήμερα ορατά νεότερα κτίρια υπό μορφή χαλασμάτων, ως επί το πλείστον, κατοικίες αγροτοκτηνοτροφικού χαρακτήρα. Τα νεότερα κτίρια συνδέονται μεταξύ τους με περιβόλους από ξερολιθιά και επικοινωνούν μέσω μονοπατιών, ενώ στο κέντρο του νεότερου οικισμού υπήρχε λιθόχτιστο αλώνι.
Συντάκτης
Βασιλική Λάμπρου, αρχαιολόγος