ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τοπογραφικό Διάγραμμα χερσονήσου και οχυρώσεων
Ο περιτειχισμένος οικισμός των τριών συνεχόμενων κάστρων στη χερσόνησο της Λυγιάς καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 580 στρεμμάτων.

Το ανατολικό, μικρότερο σε έκταση -περίπου 12 στρέμματα- κάστρο της χερσονήσου (Α) είναι κτισμένο κατά το ισοδομικό σύστημα και καταλαμβάνει το μεμονωμένο ύψωμα που ελέγχει την είσοδο της χερσονήσου από τη στεριά. Καλύτερα διατηρούνται η νότια και η ανατολική πλευρά του, οι οποίες προστατεύονται από εννέα πύργους, τέσσερις ημικυκλικούς και πέντε ορθογώνιους. Η κύρια πύλη του κάστρου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του και ήταν τοξωτή. Ίχνη και άλλων πυλών διατηρούνται στη νότια και τη δυτική πλευρά της οχύρωσης, στην οποία είναι φανερά τα ίχνη βίαιης καταστροφής.

Το κάστρο Β καταλαμβάνει το κύριο ύψωμα της χερσονήσου και η έκτασή του υπολογίζεται στα 200 περίπου στρέμματα. Συνδέεται με το ανατολικό ύψωμα μέσω ενός χαμηλού αυχένα, στον οποίο υπάρχουν ελάχιστα ίχνη τειχών. Η κατάσταση διατήρησης της οχύρωσης είναι αποσπασματική. Το καλύτερα σωζόμενο τμήμα της βρίσκεται προς τα νοτιοανατολικά και σώζει κατάλοιπα δύο ημικυκλικών πύργων.

Εντελώς αποσπασματικά σώζονται και τα ίχνη του δυτικότερου, μεγαλύτερου σε έκταση κάστρου (360 στρέμματα).
Συντάκτης
Κασσιανή Λάζαρη, αρχαιολόγος