ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Κ΄ ΕΠΚΑ
Ο προϊστορικός οικισμός Μύρινας
Ο οικισμός της Μύρινας αναπτύχθηκε παράλληλα με την Πολιόχνη, ωστόσο σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του στις λεγόμενες "Ερυθρά (2500-2300 π.Χ.) και "Κίτρινη" (2300-2000 π.Χ.) περίοδο ενώ κατάλοιπα που σώζονται από τις προηγούμενες και μεταγενέστερες περιόδους, είναι περιορισμένα.

Κατά τις εργασίες στερέωσης και ανάδειξης του οικισμού στερεώθηκαν τα οικοδομικά κατάλοιπα και πραγματοποιήθηκαν αρμολογήσεις. Προστέθηκαν δύο ή και περισσότερες σειρές λίθων στην επίστεψη των τοίχων για λόγους στεγανοποίησης. Για λόγους προστασίας τα δάπεδα από χώμα καλύφθηκαν με γαρμπίλι.

Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, πέραν των επεξηγηματικών πινακίδων, ορίστηκαν διαδρομές με καθορισμένη υποχρεωτική πορεία των επισκεπτών. Επίσης, οικοδομήθηκε λιθόκτιστο κτήριο, στο οποίο σταγάζεται το φυλάκιο και ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού, με το πρόπλασμα του οικισμού και την τοποθέτηση οπτικοακουστικών μέσων.
Συντάκτης
Δέσποινα Τσολάκη, αρχαιολόγος