ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Φιλερήμου  
Κάστρο Φιλερήμου
Κάστρο χτισμένο 8 χλμ Ν της πόλης της Ρόδου, το οποίο καταλαμβάνει τη ΝΑ πλευρά της αρχαίας ακρόπολης Ιαλυσού, μίας από τις τρεις κύριες πόλεις της Ρόδου κατά την αρχαιότητα. Στη βυζαντινή εποχή ήταν επίσης φρούριο και ονομαζόταν Φιλέρημος, όνομα σχετικό με τη μοναχική ζωή. Tο όνομα Φιλέρημος είναι γνωστό από χρονικό της εποχής του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Διακρίνονται οι εξής οικοδομικές φάσεις: αρχαία, βυζαντινή, ιπποτική (1480), και Τουρκοκρατίας (16ος -19 ος αι.). Η οχύρωση έχει σχήμα μη κανονικό, ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη βυζαντινού μοναστηριού  
Μονή Παναγίας της Φιλερήμου
Βυζαντινό μοναστήρι στην περιοχή της ακρόπολης Φιλερήμου.