ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση Μουσείου Μυκηνών

 
Το εκθεσιακό υλικό προέρχεται από τις Μυκήνες και τις θέσεις που έχουν ερευνηθεί στην ευρύτερη περιοχή και αντιπροσωπεύει όλες τις περιόδους χρήσης του χώρου από την αρχή της Εποχής του Χαλκού, γύρω στο 3000 π.Χ., έως και την ελληνιστική εποχή, τον 2ο αι. π.Χ. Το αποτελούν 2.500 εκθέματα, κυρίως πήλινα, αλλά και μετάλλινα, λίθινα, έργα μικροτεχνίας, χρυσοχοΐας, ελεφαντουργίας και τοιχογραφίες.

Το εκθεσιακό υλικό κατανέμεται σε τέσσερις αυτοτελείς ενότητες, δομημένες θεματικά και χρονικά. Οι δύο πρώτες αφορούν στην Εποχή του Χαλκού, με θέματα τη ζωή των Μυκηναίων και τη μεταθανάτια τους ζωή, η τρίτη, στη χρήση του χώρου κατά τους ιστορικούς χρόνους και η τέταρτη, στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.

Τα εκθέματα συνοδεύονται από ανάλογο εποπτικό υλικό όπως πληροφοριακές πινακίδες, πινακίδες ταυτότητας των εκθεμάτων, χάρτες, σχέδια και αναπαραστάσεις. Το υλικό πλαισιώνει τα εκθέματα με τρόπο που ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ενταγμένης στο φυσικό τοπίο των Μυκηνών έκθεσης, οι οποίοι είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των επισκεπτών σχετικά με το χώρο και το μυκηναϊκό πολιτισμό.
 
 
Συντάκτης
Όλγα Ψυγογυιού, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Ενότητες της έκθεσης
Η ζωή των Μυκηναίων (πρώτη αίθουσα)
Στη πρώτη ενότητα παρουσιάζεται πρώτα η χρήση του χώρου συνοπτικά έως το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής, μέσω της εξέλιξης της κεραμικής. Ακολουθούν τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα της Ακρόπολης, η πύλη των Λεόντων, η Σιταποθήκη, τα τείχη, το ανακτορικό συγκρότημα, το Θρησκευτικό Κέντρο, στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία, καθώς και τα δέκα οικιακά μυκηναϊκά συγκροτήματα εκτός της Ακρόπολης.
Μεταθανάτια ζωή (δεύτερη αίθουσα)
Το υλικό της δεύτερης ενότητας προέρχεται από τον Ταφικό Κύκλο Β, του οποίου οι τάφοι παρουσιάζονται αναλυτικά σε προθήκες με ημικυκλική διάταξη, καθώς και από διάφορα νεκροταφεία θαλαμωτών τάφων της περιοχής, σε τοπογραφικές ενότητες. Αντίγραφα των σημαντικότερων κτερισμάτων αντιπροσωπεύουν τον Ταφικό Κύκλο Α. Τα εκθέματα της ενότητας παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά.
Χρήση του χώρου κατά τους ιστορικούς χρόνους (τρίτη αίθουσα)
Το μισό της τρίτης αίθουσας είναι αφιερωμένο στην τρίτη ενότητα, με υλικό που προέρχεται από ταφικά κτερίσματα της υπομυκηναϊκής, γεωμετρικής, αρχαϊκής και ελληνιστικής εποχής, ιερά της αρχαϊκής και κλασικής εποχής όπως το Αγαμεμνόνειον και το ιερό του Ενυαλίου, και από κτιριακά συγκροτήματα της ελληνιστικής εποχής. Σε ξεχωριστή προθήκη παρουσιάζεται η συλλογή νομισμάτων των Μυκηνών.
Μυκηναϊκός πολιτισμός (τρίτη αίθουσα)
Ο υπόλοιπος χώρος είναι αφιερωμένος στη μοναδικότητα του Μυκηναϊκού πολιτισμού, με ενότητες που αφορούν στις βασικές δραστηριότητες των Μυκηναίων και στα επιτεύγματα του ανακτορικού συστήματος διακυβέρνησης, στη θρησκεία, το εμπόριο, τη διοίκηση, την τέχνη και την τεχνολογία.
 

Ωράριo:
Χειμερινό: από 01.11.2022 έως 31.3.2023 08:30-15:30
Θερινό: Απρίλιος : 08:00-19:00 Από 02.05.2023 - 31 Αυγούστου 2023 : 08:00-20:00 1η Σεπτεμβρίου-15η Σεπτεμβρίου : 08:00-19:30 16η Σεπτεμβρίου-30η Σεπτεμβρίου : 08:00-19:00 1η Οκτωβρίου-15η Οκτωβρίου : 08:00-18:30 16η Οκτωβρίου-31η Οκτωβρίου : 08:00-18:00
Μεγάλη Παρασκευή: 12.00-17.00 Μεγάλο Σάββατο: 08:30-15:30

Εισιτήρια:
Ολόκληρο: €12, Μειωμένο: €6
Νοέμβριος-Μάρτιος: 6 euro Απρίλιος-Οκτώβριος: 12 euro
Ενιαίο Εισιτήριο:
Ολόκληρο: €12, Μειωμένο: €6
Το ενιαίο εισιτήριο αξίας 20 ευρώ ισχύει για τις Μυκήνες, Τίρυνθα, Ασίνη, Παλαμήδι, Μουσείο Ναυπλίου και Βυζαντινό Μουσείο Άργους και διαρκεί για 3 ημέρες από την έκδοσή του.