ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Θεσσαλονίκη. Μεταμορφώσεις

 
1ος όροφος. Άποψη της έκθεσης
Παρουσιάζεται η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης διαχρονικά και οι βασικές υποδομές της. Στον κεντρικό χώρο αποδίδεται αφενός εικαστικά και αφετέρου με προβολή βίντεο η πολεοδομική ιστορία της, ενώ στα περιμετρικά δωμάτια αναπτύσσονται τα θέματα της αλλαγής της φυσιογνωμίας της, που μεταλλάσσεται από ανατολίτικη σε ευρωπαϊκή, ιδιαίτερα μετά την πυρκαγιά του 1917 και την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του Γάλλου πολεοδόμου Εμπράρ.
 
 
Συντάκτης
Δ. Ναλπάντης, αρχαιολόγος
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
1ος όροφος. Άποψη της έκθεσης
1ος όροφος. Άποψη της έκθεσης
1ος όροφος. Άποψη της έκθεσης