ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέας

 
Γενική άποψη του εκθεσιακού χώρου
Η έκθεση που αναπτύσσεται στους δύο ορόφους, αρχίζει κατά χρονολογική σειρά από τον δεύτερο όροφο με την προϊστορική συλλογή (3300 - 1100 π.Χ.) και αποτελείται κυρίως από κεραμικά αντικείμενα. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τη συλλογή των ιστορικών χρόνων ( 7ος αι. π.Χ. - 2ος αι. μ.Χ.) που περιλαμβάνει κυρίως μαρμάρινα και άλλα λίθινα εκθέματα.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - Β΄όροφος: Τα ευρήματα της προϊστορικής συλλογής προέρχονται από τον Νεολιθικό οικισμό της Κεφάλας και τον οικισμό της Εποχής του Χαλκού της Αγίας Ειρήνης, που ήλθαν στο φως με τις ανασκαφές που διενήργησε ο John Caskey, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cincinnati, από το 1960 έως το 1976. Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε ενότητες και με χρονική ακολουθία.

Η Ύστερη Νεολιθική Περίοδος (3300 - 3200 π.Χ.) περιλαμβάνει ευρήματα από τον οικισμό και κυρίως από το νεκροταφείο της Κεφάλας: ταφικούς πίθους, πήλινα και λίθινα αγγεία, πήλινα ειδώλια, λίθινα και οστέινα εργαλεία και σφονδύλια. Η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200/3000 - 2200/2000 π.Χ.) αντιπροσωπεύεται από αξιόλογα δείγματα της κυκλαδικής τέχνης: κυκλαδικά ειδώλια, πήλινα αγγεία, λίθινα εργαλεία που χρονολογούνται στην πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο (2800/2700 - 2300 π.Χ.) και προέρχονται από τον οικισμό της Αγ.Ειρήνης. Η Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού (2000/1900 - 1100 π.Χ.), δηλαδή η περίοδος ακμής του οικισμού της Αγίας Ειρήνης, περιλαμβάνει ενότητες που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες (βιοτεχνικές δραστηριότητες, εμπόριο), την λατρεία και τα ταφικά έθιμα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ - Α΄όροφος: περιλαμβάνει μία αξιόλογη συλλογή γλυπτών, αρχιτεκτονικών μελών και επιγραφών καθώς και μία μικρή συλλογή αγγείων και νομισμάτων, που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους (7ος αι. π.Χ. - 2ος αι. μ.Χ.) και προέρχονται κυρίως από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Κέας: την Ιουλίδα, την Καρθαία, την Κορησσία και την Ποιήεσσα. Τα εκθέματα είναι τοποθετημένα κατά είδος (αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές, γλυπτά), πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα βάθρα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα τμήματα του γλυπτού διακόσμου από το ναό της Αθηνάς στην Καρθαία (500 - 490 π.Χ.). Στη νέα έκθεση έγινε προσπάθεια ανασύνθεσης των αετωμάτων του ναού από τα σωζόμενα αετωματικά γλυπτά, που στηρίχθηκε στις μελέτες και τις αναπαραστάσεις της αρχαιολόγου Έβης Τουλούπα και του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Παπανικολάου.
 
 
Συντάκτης
Ιωάννα Βενιέρη, Αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
1. Προϊστορική Συλλογή - Β΄όροφος, 2. Συλλογή Ιστορικών Χρόνων - Α΄όροφος
 

Ωράριo:
Θερινό: (1Απριλίου - 31 Οκτωβρίου 2017) 08.30 - 15.30
Δευτέρα κλειστή
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Γενική άποψη του εκθεσιακού χώρου
Γενική άποψη του εκθεσιακού χώρου