ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου

 
Άποψη της έκθεσης του Μουσείου
Η έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνουν περιλαμβάνει αντικείμενα που προέρχονται από ανασκαφές στο νομό Ρεθύμνου και δίνουν μια διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του νομού από τη νεολιθική εποχή έως τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Τα εκθέματα παρουσιάζονται κατά χρονολογικές ενότητες και κατά ανασκαφικά σύνολα.

Στις συλλογές περιλαμβάνονται :

- Ευρήματα υστερονεολιθικών (3500 - 2900 π.Χ.) και πρωτομινωικών (2800 - 2100 π.Χ.) χρόνων από τα σπήλαια Γερανίου, Μελιδονίου, Μαργελών και Ελενών.

- Ευρήματα μεσομινωικής εποχής (2100 - 1600 π.Χ.) από τα κτιριακά συγκροτήματα του Αποδούλου, του Μοναστηρακίου, και του ιερού κορυφής στον Βρύσινα.

-Ευρήματα υστερομινωικής εποχής (1600 - 1100 π.Χ.) από τα νεκροταφεία της περιοχής. Αντιπροσωπευτικότερο είναι το νεκροταφείο των Αρμένων.

- Ευρήματα γεωμετρικών (1000 - 700 π.Χ.) και αρχαϊκών (700 - 500 π.Χ.) χρόνων από την Ελεύθερνα και την Αξό.

- Ευρήματα κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από τον Σταυρωμένο και την Αργυρούπολη (αρχαία Λάππα).

Από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι :

- Λάρνακα με απεικόνιση σκηνής κυνηγιού από το Υστερομινωικό νεκροταφείο των Αρμένων (1320 - 1200 π.Χ).

- Ειδώλιο μινωικής θεάς "μεθ ' υψωμένων χειρών" από το Παγκαλοχώρι (1320 - 1200 π.Χ).

- Μαρμάρινο άγαλμα Αφροδίτης από την Αργυρούπολη (1ος μ.Χ αι.).

- Μαρμάρινο βιολόσχημο ειδώλιο από το σπήλαιο Γερανίου ( 3600 - 3200 π.Χ.).

- Πήλινο ομοίωμα ναού από το οποίο σώζεται ο όροφος, από το Μοναστηράκι (1800 - 1700 π.Χ.).

- Τμήμα λίθινου ομοιώματος τράπεζας προσφορών με επιγραφή σε Γραμμική Α γραφή, από το Ιερό κορυφής Βρύσινα (1700 - 1600 π.Χ.).

- Ηθμοπυξίδα από το Σταυρωμένο. Πήλινο ημίκλειστο αγγείο με πόδι και πώμα. Ο πυθμένας του είναι διάτρητος. Φέρει διακόσμηση από συνεχείς σπείρες και φυτά. (1500 - 1450 π.Χ.).

- Κεφαλή πήλινου γυναικείου ειδωλίου από την Αξό (περί το 530 π.Χ.).

- Τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης από τον Σταυρωμένο. Απεικονίζεται γυμνός αθλητής με σκύλο (περί το 460 π.Χ.).
 
 
Συντάκτης
Βάννα Νινιού - Κινδελή, Αρχαιολόγος
 
 
Αγγελική Τσίγκου, Αρχαιολόγος
 

Ωράριo:
Χειμερινό: Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00