ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία

 
Τρικλίνιο οικίας από τη Θεσσαλονίκη
Η έκθεση αφορά στη δημόσια και ιδιωτική ζωή των ανθρώπων κατά την παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-7ος αι. μ.Χ.). Την περίοδο αυτή η εικόνα των πόλεων δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη, ρωμαϊκή. Οι πόλεις συνήθως περιβάλλονται από τείχη και το κέντρο τους καταλαμβάνουν η αγορά και τα δημόσια κτήρια.

Το αρχαιολογικό υλικό της έκθεσης οργανώνεται θεματικά, συνθέτοντας δύο κατηγορίες. Το κεντρικό έκθεμα της αίθουσας είναι ο χώρος υποδοχής, το τρικλίνιο, όπως λέγεται, ενός σπιτιού, που μεταφέρθηκε από ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε σε οικόπεδο της Θεσσαλονίκης. Αριστερά από το τρικλίνιο, σε υπερυψωμένο επίπεδο, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή στο σπίτι και δεξιά του παρουσιάζονται διάφορες όψεις από τη δημόσια ζωή της πόλης. Η έκθεση υποστηρίζεται από πληροφοριακό υλικό και εικόνες, που βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει τις συνθήκες ζωής των παλαιοχριστιανικών χρόνων.
 
 
Συντάκτης
Δ. Ναλπάντης, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Η δημόσια ζωή στην πόλη
Παρουσιάζονται διάφορες όψεις από τη δημόσια ζωή μιας πόλης και θίγονται θέματα όπως η πολεοδομική οργάνωση, το υδρευτικό σύστημα, το εμπόριο, η νομισματοκοπία. Εργαλεία γεωργίας, οικοδομικής, ξυλουργικής και αλιείας, δείχνουν τη συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, αφού πολλά από αυτά είναι ίδια με τα σημερινά. Εκτίθενται, ακόμη, εργαλεία μεταλλουργού και υαλουργού, ένας αγωγός ύδρευσης,τα όπλα και μία επιγραφή με αναφορά σε επισκευή τείχους, στην ενότητα που αναφέρεται στην άμυνα της πόλης, ένα βάθρο κίονα με ανάγλυφες προσωποποιήσεις πόλεων και αμφορείς, που χρησιμοποιούνταν στο εμπόριο για τη μεταφορά λαδιού και κρασιού.

- Η ζωή στο σπίτι
Όψεις και δραστηριότητες της καθημερινής ζωής στο σπίτι σχολιάζονται με πληροφοριακό και αρχαιολογικό υλικό, όπως πήλινα, μαρμάρινα και γυάλινα σκεύη, κοσμήματα, χιτώνες, δαντέλες, υφαντικά βάρη, καρούλια, βελόνες, αδράχτια, κλειδαριές και κλειδιά, πιόνια και ζάρια, που εικονογραφούν αντίστοιχα θέματα.