ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Δημητρίου Οικονομόπουλου

 
Χριστός Παντοκράτωρ.
Η συλλογή του Δημητρίου Οικονομόπουλου αποτελείται από 1460 αντικείμενα που χρονολογούνται από τα προϊστορικά μέχρι τα μεταβυζαντινά χρόνια. Από αυτά τα περισσότερα είναι βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, εικόνες, κεραμικά, νομίσματα, εκκλησιαστικά αντικείμενα και έγγραφα.

Ο Δημήτριος Οικονομόπουλος (1907-1986) σπούδασε και σταδιοδρόμησε ως χημικός-μηχανικός. Άρχισε να συλλέγει αρχαιότητες από πολύ νωρίς, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του κυρίως σε έργα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Η επιθυμία του ήταν να αφήσει τον καρπό της συλλεκτικής του δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, πόλη με έντονη την παρουσία του βυζαντινού παρελθόντος της. Γι' αυτό και κληροδότησε τη συλλογή του στο μελλοντικό μουσείο της πόλης, όταν ακόμη αυτό υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Την επιθυμία του αυτή πραγματοποίησε η σύζυγός του, Αναστασία Ζαμίδου-Οικονομοπούλου, το 1987.

Στην έκθεση παρουσιάζεται μόνο ένα μέρος της συλλογής. Επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά έργα κάθε κατηγορίας, που εκτίθενται κατά είδος.
 
 
Συντάκτης
Δ. Ναλπάντης, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Ξύλινες εικόνες
Οι εικόνες αποτελούν τον κύριο όγκο της συλλογής και αντιπροσωπεύουν όλες σχεδόν τις σχολές από τα τέλη του 14ου μέχρι το 19ο αιώνα. Παρουσιάζονται ομαδοποιημένες κατά εικονογραφικά θέματα, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη ενός θέματος διαχρονικά και να αντιληφθεί την ερμηνεία και τον τρόπο απόδοσής του από διαφορετικές ζωγραφικές σχολές. Ξεχωρίζουν οι εικόνες του 16ου και 17ου αιώνα, όπως αυτή του Χριστού Παντοκράτορα, της Αγίας Ματρώνας, του Αγίου Αθανασίου και τα τρίπτυχα του 18ου αιώνα.

- Άλλα αντικείμενα
Εκτίθενται νομίσματα κυρίως βυζαντινά αλλά και λίγα ρωμαϊκά του 1ου αι. π.Χ. και ενετικά, του 13ου-17ου αι. μ.Χ. Επίσης εκτίθενται χάλκινα λυχνάρια του 6ου-7ου αι., κεραμικά αγγεία που χρονολογούνται από το 12ο έως τον 16ο αιώνα, μεταλλικοί σταυροί και λειψανοθήκες, έργα μεταλλοτεχνίας από τον 6ο έως το 19ο αιώνα.
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Χάλκινος λύχνος 2.
Χάλκινος λύχνος 1.
Τρίπτυχο με Ζωοδόχο Πηγή, ΒΕΙ 0171
Αίθουσα Συλλογής Δημητρίου Οικονομόπουλου.
Άγιος Αθανάσιος.
Αγία Ματρώνα.