ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Νεολιθική Συλλογή

 
Αίθουσα 5. Αναπαράσταση Νεολιθικής Οικίας
Η Νεολιθική Συλλογή αποτελεί μέρος της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και περιλαμβάνει τα αρχαιότερα εκθέματα του μουσείου, αντιπροσωπευτικά του νεολιθικού πολιτισμού και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο πριν από το μυκηναϊκό. Πρόκειται για αντικείμενα που προέρχονται από οικισμούς και ταφικά μνημεία της νεολιθικής εποχής, της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού, τόσο από την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και από τα νησιά του Αιγαίου. Τα περισσότερα εκθέματα είναι πήλινα και λίθινα αγγεία, ειδώλια και εργαλεία, που χρονολογούνται από το 6800 π.Χ. έως το 1600 π.Χ., ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενοι ''θησαυροί'' πολύτιμων αντικειμένων από το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η έκθεση καταλαμβάνει τη μεγάλη αίθουσα 5 στο ισόγειο του μουσείου και είναι οργανωμένη κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τη νεολιθική εποχή και καταλήγοντας στην Εποχή του Χαλκού. Ο τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει τα σημαντικά κέντρα κάθε περιόδου, την τυπολογική εξέλιξη των αντικειμένων και των τρόπων διακόσμησης, την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά του προσφέρει και πληροφορίες για τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Τα εκθέματα πλαισιώνουν επεξηγηματικές πινακίδες και ενημερωτικά κείμενα και σχεδιαγράμματα.
 
 
Συντάκτης
Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Νεολιθική εποχή
Εκτίθενται ευρήματα κυρίως από οικισμούς της Θεσσαλίας και από άλλες θέσεις της Ελλάδας, που χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή, περίοδο που χαρακτηρίζεται από την απασχόληση του ανθρώπου με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τη μόνιμη εγκατάστασή του σε ένα τόπο. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν αγγεία, σκεύη, ειδώλια, κοσμήματα, εργαλεία και όπλα, από πηλό, λίθο, οστό ή κέρατο, που χρονολογούνται από το 6800 π.Χ. έως το 3300 π.Χ. Παρουσιάζονται, όπου είναι δυνατόν, με χρονολογική σειρά, προκειμένου να είναι κατανοητή στον επισκέπτη η σταδιακή πρόοδος της τεχνολογίας και η ομαλή μετάβαση στην επόμενη περίοδο, την Εποχή του Χαλκού. Η εισαγωγή του κεραμικού τροχού ή η εξέλιξη της μεταλλοτεχνίας, για παράδειγμα, παρουσιάζονται μέσα από τα εκθέματα και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού. Από τα σημαντικότερα εκθέματα είναι τα πήλινα αγγεία με τεχνικές διακόσμησης που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες περιοχές και χρονολογικές περιόδους, καθώς και τα πήλινα ειδώλια, τόσο τα υναικεία όσο και τα ανδρικά ιθυφαλλικά, όπως ο αποκαλούμενος «Στοχαστής», ενώ η μετάβαση από τη νεολιθική εποχή στην Εποχή του Χαλκού υποδεικνύεται από τη σειρά των χάλκινων πελέκεων.

- Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού
Εδώ εκτίθενται ευρήματα από οικισμούς και νεκροταφεία των αρχών της Εποχής του Χαλκού. Η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200-1900 π.Χ.) εκπροσωπείται κυρίως από εκθέματα ιδιαίτερων πολιτιστικών ενοτήτων, όπως οι περίφημοι «θησαυροί» της Πολιόχνης Λήμνου και της Τροίας, σύνολα χρυσών και χάλκινων αντικειμένων, χαρακτηριστικά του πολιτισμού του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και το σύνολο χρυσών και αργυρών κτερισμάτων από τον πρωτοελλαδικό τύμβο της Λευκάδας. Ακολουθούν ανασκαφικά σύνολα από διάφορες θέσεις της Αττικής, για να οδηγηθεί ο επισκέπτης στη Μέση Εποχή του Χαλκού (1900-1600 π.Χ.) με τα ευρήματα του Βοιωτικού Ορχομενού, που υπήρξε μεγάλο κέντρο της περιόδου και απέδωσε μεγάλο αριθμό της χαρακτηριστικής για την εποχή αμαυρόχρωμης και μινυακής κεραμικής. Το μεγαλύτερο σύνολο σε αυτή την περίοδο καταλαμβάνουν τα κτερίσματα των μεσοελλαδικών τάφων του Σέσκλου και του Διμηνίου, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν και αρκετά μεταλλικά αντικείμενα, όπως χάλκινη αιχμή λόγχης του «τύπου Σέσκλου», από τα ελάχιστα δείγματα που έχουν αποκαλυφθεί στην Ελλάδα.