ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη έκθεση του Μουσείου της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας

Άποψη της β΄όψης του αναθηματικού δίσκου
Δίσκος του Πόπλιου Ασκληπιάδη

Δίσκος, που αφιέρωσε στο ιερό της Ολυμπίας ο ολυμπιονίκης αθλητής Πόπλιος Ασκληπιάδης. Στην επιφάνεια και των δύο πλευρών του, που διακοσμούνται από ομόκεντρους κύκλους, υπάρχει από μία εγχάρακτη επιγραφή. Η πρώτη αναφέρει ότι ο δίσκος είναι ανάθημα στον Ολύμπιο Δία του Κορίνθιου Πόπλιου Ασκληπιάδη, νικητή του πεντάθλου στην 255η Ολυμπιάδα (241 μ. Χ.), και η δεύτερη είναι η επικύρωση του αξιωματούχου στον οποίο παραδόθηκε το ανάθημα. Σε αυτήν αναφέρεται η 456η Ολυμπιάδα. Η διαφορά στην αρίθμηση των Ολυμπιάδων δεν οφείλεται σε λάθος, αλλά σε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού τους, αφού στη δεύτερη περίπτωση γίνεται με βάση το 1580 π.Χ. και όχι το καθιερωμένο 776 π.Χ.

Επιγραφή:   α). ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΔΙΕΙ ΟΛΥΜΠΙΩΙ ΠΟΠΛ[ΙΟ]Σ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΠΕΝΤΑΘΛΟΣ ΑCΝΕ
Β). ΔΙΙ ΟΛΥΜΠΙΩΙ ΑΛΥΤΑΡΧΟΥ ΦΛ[ΑΒΙΟΥ]ΣΚΡΕΙΒΩΝΙΑΝΟΥ ΣΥΝΓΕΝΟΥΣ ΣΥΝΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΤΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΥΝΣΤ.
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ρωμαϊκή περίοδος, 241 μ.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Αρχαία Ολυμπία, Βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τη ΝΔ πύλη της Άλτεως.
Διαστάσεις: διάμετρος: 0,34 μ.
Υλικό: Χαλκός
Αριθμός Ευρετηρίου: Μ 891
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Αρχαιολογική Εφημερίς, 1905, 225 κ.ε.
 
Λεονάρδος B., Ολυμπία, Αθήνα, 1911, 105-106
 
Dittenberger W., Purgold K., Olympia V, Verlag Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1966, 351-4, αρ. 240-1
 
Herrmann H.-V., Olympia. Heiligtum und Wettkampefstatte, Munchen, 1972, 188, εικ. 150
 
Γιαλούρη Α., Γιαλούρης Ν., Ολυμπία. Το μουσείο και το ιερό, Αθήνα, 1991, 174
 
Σπαθάρη Ε., Το ολυμπιακό πνεύμα, Αθήνα, 1992, 111-112, 147
 
Αραπογιάννη Ξ., Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα, 2001, 386-7
 
(επιμ. Ν. Γιαλούρης), Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, 2003 (επανέκδοση), 198
 
 
 
Άλλες όψεις
Άποψη της α' όψης του αναθηματικού δίσκου