ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας

Πήλινη φιάλη της πρώιμης εποχής του Χαλκού
Προθήκη 1 προϊστορικών ευρημάτων

Στην προθήκη 1 των προϊστορικών ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας εκτίθενται:

ΑΕ 1635-1639: Τμήματα νεολιθικών αγγείων από το Σιδάρι. Πρόκειται για εφτά αποτμήματα αγγείων από ερυθρό πορώδη πηλό με πολλά εγκλείσματα που φέρουν εμπίεστη διακόσμηση ακανόνιστων γραμμιδίων (impresso).

ΑΕ 1640: Δύο όστρακα νεολιθικού αγγείου από το Σιδάρι από μελανότεφρο πηλό με εγχάρακτη διακόσμηση γραμμιδίων (incised).

ΑΕ 1509: Ημισφαιρικό αγγείο της πρώιμης εποχής του χαλκού από τους Έρμονες με κάθετη, ταινιωτή, υπερυψωμένη λαβή.

ΑΕ 1748-1749: Αμφίστομος χάλκινος πέλεκυς και σμίλη της ύστερης εποχής του χαλκού από τους Έρμονες.

ΑΕ 1604: Λειασμένη λίθινη αξίνα της πρώιμης εποχής του χαλκού από το νησάκι Ερείκουσα.

ΑΕ 1980: Πήλινη φιάλη της πρώιμης εποχής του χαλκού με εγχάρακτη, αλυσσοειδή ταινία, που προέρχεται από τις ανασκαφές των Γερμανών το 1930 στη θέση Αφιώνας.

Στην ίδια προθήκη εκτίθενται και δύο σύνολα πελεκητών εργαλείων από πυριτόλιθο που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική εποχή. Το πρώτο σύνολο, που αποτελείται από εννέα εργαλεία της Ανώτερης Παλαιολιθικής από τη θέση Στρόγια Βαρυπατάδων, περιλαμβάνει λεπίδες, αιχμές από καφέ, γκρίζο και μαύρο πυριτόλιθο. Το δεύτερο σύνολο αποτελείται από οκτώ εργαλεία της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής από τις θέσεις Παλαιοστάνη Βυρού, Λαγούδια και Άγ. Γεώργιος Κορυσσίων και περιλαμβάνει αιχμές και λεπίδες από καφέ και λευκό πυριτόλιθο.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Παλαιολιθική Εποχή, 250000 π.Χ. - 2η χιλιετία π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Κέρκυρα
Υλικό: Χαλκός, Λίθος, Πηλός
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Bulle H., 'Ausgrabungen bei Aphiona auf Korfu', AM, 1934, vol. 59, σελ. 147 -240 (Taf. ΧΙΙ) εικ. 7
 
Daux G., 'Chroniques des fouilles', BCH 88 (1967), 1968, σελ. 835 fig. 2-3
 
Sordinas A., 'The prehistory of the Ionian islands'. Phd dissertation,MS, Peabody Museum of Ethnology and Archaeology, 1968
 
Sordinas A., 'The Sidarian: maritime mesolithic non geometric microliths' in Galanidou N. and Perles C. (eds) 'The greek mesolithic; problems and perspectives', 2003, 89-97
 
 
 
Άλλες όψεις
Άποψη αμφίστομου χάλκινου πέλεκυ από τους Έρμονες
Απότμημα νεολιθικού αγγείου από το Σιδάρι