ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Όστρακο μυκηναϊκού κρατήρα με παράσταση πλοίου
Όστρακο μυκηναϊκού κρατήρα

Όστρακο από μεγάλο πήλινο μυκηναϊκό κρατήρα του 12ου αι. π.Χ., με παράσταση πολεμικού πλοίου και πολεμιστών πάνω σ' αυτό. Εκτίθεται στην Υστεροελλαδική-Μυκηναϊκή ενότητα.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: 12ος αι. π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Λιβανάτες, Θέση Πύργος, μυκηναϊκός οικισμός (αρχ. Κύνος)
Διαστάσεις: πλάτος: 0,19 μ., ύψος: 0,14 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: Κ8990
Χρήση: Αποθήκευση, Ανάμιξη
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Dakoronia F., "War-ships on sherds of LHIIIC Kraters from Kynos" in TROPIS II, 2nd International Symposium on Ship Construction in Antiquity (Ed. by Harry Tzalas), Αθήνα, 1987, 117-122
 
Dakoronia F., "Kynos. . fleet" in TROPIS IV, 4th International Symposium on Ship Construction in Antiquity (Ed. by Tzalas H.), Αθήνα, 1991, 159-172