ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Όστρακο μυκηναϊκού κρατήρα
Χρυσό μυκηναϊκό αποσπασματικό διάδημα
Κράνος ιλλυρικού τύπου
Πήλινο κεφάλι γυναικείου μυκηναϊκού ειδωλίου
Αρχαϊκή - κλασική τράπεζα προσφορών με τα αφιερώματα κατά χώραν
Άγαλμα επιφανούς άνδρα
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των εκθεμάτων Μετάβαση στη 3η σελίδα των εκθεμάτων   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για αναλυτική παρουσίαση του εκθέματος