ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Χρυσό αποσπασματικό διάδημα
Χρυσό μυκηναϊκό αποσπασματικό διάδημα

Μυκηναϊκό χρυσό ατρακτοειδές διάδημα με έκτυπη διακόσμηση γραμμικών κοσμημάτων (4 κυκλικά συστήματα που φέρουν 4 δίσκους με διπλούς κύκλους, στιγμές, διπλή κυμματοειδής ταινία κλπ.).

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 14ος - 13ος αι. π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Σταυρός Λαμίας, Θέση Μπικιόρεμα, Τάφος 9
Διαστάσεις: μήκος: 0,295 μ., πλάτος: 0,043 μ.
Υλικό: Χρυσός
Αριθμός Ευρετηρίου: Κ1039
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού